Zgodność z przepisami dotyczącymi energooszczędności i certyfikacji budynków

Coraz większe wymagania dotyczące ochrony środowiska i oszczędzania energii, sprawiają, że zarówno prywatni inwestorzy, jak i instytucje publiczne mają obowiązek dostosować swoje obiekty do wymogów dotyczących energooszczędności i certyfikacji budynków. Co to oznacza w praktyce? Jakie rozwiązania są niezbędne, by spełnić narzucone standardy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat zgodności z przepisami.

Wymagania prawne i standardy jakości

Rynek budowlany podlega coraz bardziej rygorystycznym standardom jakościowym, a jego uczestnicy nie mogą już ignorować wymogów wynikających z przepisów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego właśnie, w wielu państwach, w tym również w Polsce, powstały przepisy, które nakładają na inwestorów obowiązek spełnienia określonych norm w zakresie energetycznym i ochrony środowiska. Wymagania te wynikają z unijnych dyrektyw, które nakładają na kraje członkowskie zobowiązanie do ograniczenia zużycia energii w budynkach (tzw. dyrektywa 2010/31/UE oraz 2018/844/UE).

Certyfikacja budynków

Obecnie, aby móc na rynku sprzedaży lub wynajmu zaprojektowane przez siebie obiekty, architekci i deweloperzy muszą przeprowadzić proces certyfikacji budynku. Certyfikacja jest wymagana także w przypadku inwestorów publicznych. Proces ten polega na dokładnej ocenie i weryfikacji parametrów energetycznych budynku i jego instalacji, w tym m.in. sposobu wentylacji, izolacji termicznej, efektywności systemu grzewczego. Certyfikat energetyczny jest dokumentem potwierdzającym zgodność budynku z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw UE.

Świadomość ekologiczna a redukcja kosztów

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających oszczędzanie energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych, przynosi nie tylko korzyści dla środowiska, ale również finansowe. Obecnie inwestycja w energooszczędny budynek jest korzystna nie tylko ze względów ideowych, ale i ekonomicznych.

Jak oszczędzać energię?

Dostosowanie budynku do wymogów energetycznych, wymaga zastosowania szeregu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Do najważniejszych z nich należą:

• izolacja cieplna ścian i dachu,
• energooszczędne okna,
• ostateczna eliminacja mostków termicznych,
• instalacja odzysku ciepła z wentylacji.

Funkcjonalność a energooszczędność

Głównym celem zarówno przepisów wynikających z dyrektyw UE, jak i procesów certyfikacji budynków jest stworzenie komfortowego i energooszczędnego miejsca zamieszkania lub pracy. Dlatego też inwestorzy, architekci i deweloperzy powinni łączyć wygodę na co dzień z oszczędnością energii i zminimalizowanymi kosztami eksploatacji. Istotne jest przede wszystkim to, by zachować odpowiednie proporcje między funkcjonalnością budynku a jego parametrami energetycznymi.

Podsumowanie

Zgodność budynków z przepisami prawno-technicznymi oraz procesami certyfikacji energetycznej jest obecnie niezbędna w dzisiejszych czasach. Musimy pamiętać, że oszczędność energii i troska o środowisko są obowiązkiem każdego z nas. Odpowiednie projekty i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie pozwolą nam na osiągnięcie tych celów w praktyce.

Możesz również polubić…