Obsługa komunikacyjna osiedli i parkingów podczas remontu

Każdy remont parkingu lub osiedla wymaga, aby powstał nowy projekt organizacji ruchu. Warszawa, Kraków czy inne, nawet mniejsze miasto zdają sobie sprawę, że bez zmiany organizacji ruchu wynikającej z remontów, zapanowałby ogromny chaos i zmniejszyłoby się bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców pojazdów.

Projekt organizacji ruchu drogowego to nic innego jak dokumentacja techniczna, w której znajdować się będą wszelkie gotowe rozwiązania odpowiadające geometrii dróg, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, a także innych urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu.

Projekt organizacji ruchu to stworzenie nowej koncepcji nowej drogi lub całkowita reorganizacja dotychczasowej drogi wykonany na podstawie istniejącej już infrastruktury drogowej po wzięciu pod uwagę takich czynników jak między innymi ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić na danym odcinku, intensywność ruchu pojazdów na tym odcinku i tym podobne sytuacje.

Projekt organizacji ruchu musi jednak zawierać wszelkie propozycje, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przede wszystkim wymagana jest zgodność z ustawą “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku. Ważne są jednak również poszczególne rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Plan organizacji ruchu to część dokumentacji budowy drogi lub budowy dojazdu, w okolicach budowanej drogi. Organizacja ruchu to obowiązek organu zarządzającego określonym obszarem. Jednak czasem urzędnik lub właściciel prywatny nie posiada odpowiednich kompetencji w danym zakresie, aby tworzyć tego typu dokumentację.

Projekt organizacji ruchu tworzony jest najczęściej zatem przez specjalistyczne firmy, w których pracują doświadczeni i profesjonalni architekci, którzy doskonale znają bieżące przepisy są w stanie kompleksowo wykonać daną usługę tworząc projekt oraz uzyskując niezbędne zgodny.

Możesz również polubić…