Zastosowanie technologii BIM w projektowaniu i planowaniu budowlanym

Wirtualna rzeczywistość budowy – technologia BIM
———————————————–

Budowanie domu, biurowca czy kompleksu hotelowego nie jest dzisiaj już takim samym wyzwaniem, jakie przyszło stawiać przed architektami i inwestorami przed dekadą. Dzięki zastosowaniu technologii BIM wartość projektowania i planowania budynków uległa znaczącej poprawie.

I. Łatwiejsze projektowanie i planowanie budżetu
————————————————

Budowanie modelu 3D daje projektantowi i inwestorowi szansę na wizualizację całego przedsięwzięcia już na etapie projektowania. BIM (Building Information Modelling) pozwala zatem dokładnie zaprojektować budynek pod każdym względem, co w dużym stopniu zmniejsza ryzyko zmian na etapie budowlanym i obniża koszty przebudów w późniejszym czasie.

II. Łatwiejsza koordynacja działań różnych podmiotów
—————————————————

BIM służy także komunikacji i koordynacji między różnymi podmiotami na różnych etapach budowy. Elektroniści, inżynierowie, architekci, projektanci oraz wykonawcy mogą pracować na wspólnych projektach, co przyspiesza cały proces budowlany i znacząco obniża szanse na błędy wynikające z niepoprawnej komunikacji.

III. Większa precyzja wykonania
——————————-

Projektowanie w technologii BIM pozwala na bardzo szczegółowe modelowanie każdej części budynku, co w efekcie prowadzi do mniejszych błędów wykonawczych, czy to podczas produkcji elementów, czy montażu. Dzięki BIM z łatwością można również prowadzić kontrolę jakości poszczególnych elementów.

IV. Możliwość przeprowadzenia symulacji i analiz
————————————————

Zastosowanie narzędzi BIM pozwala na przeprowadzenie symulacji wytrzymałościowych czy termicznych zanim budynki zostaną wybudowane w rzeczywistości. To pozwala inwestorom na oszacowanie miejsca, czasu oraz kosztów, które będą potrzebne do jej wykonania i jeszcze przed przystąpieniem do kroku budowy.

V. Środowiskowe korzyści
————————

Oprócz zmniejszenia poziomu błędów wykonawczych, BIM może zmniejszyć również ilość odpadów budowlanych, a nawet zmniejszyć zużycie energii. Technologia pozwala na kalkulację efektywności energetycznej budynku oraz sprawniejsze planowanie wykorzystania energii odnawialnej. To wszystko przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej w branży budowlanej.

Zastosowanie technologii BIM daje projektantom i budowniczym przewagę w dziedzinie planowania i wykonania budynków. Wirtualna rzeczywistość budowy ma wiele zalet i przyciąga uwagę inwestorów, którzy chcą wybudować budynek najwyższej klasy technologicznej.

Możesz również polubić…