Przejrzystość finansowa: jak sprawdzić wiarygodność finansową firmy budowlanej

Firmy budowlane to jedne z najbardziej poszukiwanych na rynku, gdyż każdy dom czy inwestycja wymaga ich udziału. Jednak, podobnie jak w każdej branży, istnieją firmy o nieco mniejszej renomie, a klienci chcą być pewni, że wybierają tę najlepszą, z dobrymi wynikami finansowymi. Właśnie z tego powodu warto zwrócić uwagę na jedno z kluczowych kryteriów, jakim jest przejrzystość finansowa firmy. Jak ją sprawdzić i co oznacza dla klientów? Oto odpowiedzi.

1. CZYM JEST PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWA FIRMY?

Przejrzystość finansowa to nic innego, jak sposobność do przejrzenia i zrozumienia finansowej sytuacji firmy. Takie dane są szczególnie ważne dla inwestorów i klientów, ponieważ pozwalają na ocenę wiarygodności firmy oraz na uniknięcie niepotrzebnych ryzyk.

2. DLACZEGO PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWA JEST TAK WAŻNA W BRANŻY BUDOWLANEJ?

Przed zakupem usług budowlanych, warto dokładnie przyjrzeć się sytuacji finansowej firmy. Zadłużenie, brak rentowności czy problemy z regulowaniem podatków, to sygnały ostrzegawcze, które przysłaniają jej renomę. Za niską ceną, jaką daje nam taka firma, kryć się może wiele ryzyka, np. niska jakość materiałów lub usługi, a nawet brak realizacji umowy.

3. JAK SPRAWDZIĆ PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWĄ FIRMY?

Istnieją różne sposoby na sprawdzenie wiarygodności finansowej firmy. Najprostsze z nich to:
– zapoznanie się z dostępnymi informacjami, np. sprawozdaniami finansowymi, wynikami sprzedażowymi czy prognozami;
– korzystanie z różnego rodzaju rankingów i raportów, np. rankingów usług budowlanych;
– porównanie jej wyników finansowych z wynikami innych firm z branży.

4. JAKIE DANE NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ PRZY SPRAWDZANIU PRZEJRZYSTOŚCI FINANSOWEJ FIRMY?

W celu oceny sytuacji finansowej firmy warto zwrócić uwagę na:
– zadłużenie i jego dynamikę;
– przepływ gotówki – czy firma generuje zysk z działalności operacyjnej;
– rentowność – ile zysku odnosi firma w stosunku do swoich przychodów;
– zysk netto oraz jego dynamikę w porównaniu do poprzedniego roku;
– wskaźniki płynności – czy firma jest w stanie uregulować swoje zobowiązania finansowe.

5. PODSUMOWANIE

Przejrzystość finansowa firmy budowlanej to ważne kryterium przy wyborze usługodawcy, które może przesądzić o sukcesie naszej inwestycji. Sprawdzanie sytuacji finansowej firmy pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych ryzyk i zagwarantować właściwe zrealizowanie umowy.

Możesz również polubić…